Bankovnictví v teorii a praxi / Banking in Theory and Practice

Bankovnictví v teorii a praxi / Banking in Theory and Practice

4.11 - 1251 ratings - SourceSpolu s nastupujAscAsmi trendy v oblastech IT, digitalizace a cloud bankingu prochAizAs globAilnAs bankovnictvAs v poslednAsch letech dynamickA½m vA½vojem. PA™edklAidanAi publikace se snaA¾As zAijemce uvAcst do AiirokAc problematiky bankovnictvAs v teoretickAc i praktickAc rovinA›, a to s dAmrazem na AŒeskou republiku a Evropskou unii. JednAi se o unikAitnAs bilingvnAs Aesko-anglickAc dAslo vychAizejAscAs z nA›kolikaletAcho vA½zkumu autorAm v oblasti finanAnAsch trhAm a risk managementu. Publikace je psAina srozumitelnA½m jazykem, a tudAsA¾ je vhodnAi jak pro odbornou, tak i pro AiirAiAs veA™ejnost.Spolu s nastupujAscAsmi trendy v oblastech IT, digitalizace a cloud bankingu prochAizAs globAilnAs bankovnictvAs v poslednAsch letech dynamickA½m vA½vojem.


Title:Bankovnictví v teorii a praxi / Banking in Theory and Practice
Author: Mejstřík, Michal, Pečená, Magda, Teplý, Petr
Publisher:Charles University in Prague, Karolinum Press - 2015-03-01
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA