Německo-český/ česko-německý technický slovník

Německo-český/ česko-německý technický slovník

4.11 - 1251 ratings - SourceNA›mecko-AeskA½/ Aesko-nA›meckA½ technickA½ slovnAsk, kterA½ tAsmto pA™edklAidAime, mAi uA¾ivatelAmm nabAsdnout rozsAihlou lexikograficky zpracovanou tematiku pA™evAiA¾nA› technickA½ch, ale i vA›deckA½ch a ekonomickA½ch oborAm v nA›meckAcm a AeskAcm jazyce. HeslAiA™ zahrnuje vAsce neA¾ 220 000 termAsnAm ze 130 oborAm. PomAsjAs zAikladnAs slovnAs zAisobu a vA›nuje se pA™edevAiAsm odbornA½m vA½razAmm ve stA›A¾ejnAsch oborech. Vedle tradiAnAsch prAmmyslovA½ch odvA›tvAs a vybranA½ch vA½razAm pA™AsrodovA›deckA½ch oborAm byla tAcA¾ pA™imA›A™enAi pozornost vA›novAina ekonomice a technickAc terminologii novA½ch, progresivnAsch odvA›tvAs, jako jsou vA½poAetnAs technika, zpracovAinAs dat, informaAnAs technika, telekomunikace a jadernAi fyzika. Jako zdroje pro sestavenAs souboru termAsnAm a pojmAm nAim poslouA¾ily terminologickAc prameny, vAscejazyAnAc odbornAc slovnAsky a modernAs lexikografickAc pA™AsruAky, jakoA¾to i rozsAihlAi terminologie z vlastnAs praxe.... poeitadlo otaeek I ~zahlMomenten--Kennlinie f el. str. charakteristika krouticiho momentu, diagram Zavislosti rychlosti 01666111 na momentu I ~zahlregelung m stroj. regulaCe otaeek I ~zahlregler m stroj. regulator otaeek I ~zahl verhAcltnis n stroj. rychlostni pomer, pomema rychlost ... oplenoVy sVornik I ~Zeiger N‚ 0106116 rueieka I ~Zylinder m mat. rotaeni Valeo dreiachsig triosy Dreiadressmaschine fanbsp;...


Title:Německo-český/ česko-německý technický slovník
Author: TZ-one
Publisher:TZ-one (www.tz-one.cz) - 2013-12-27
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA